OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Hlásenia v miestnom rozhlase

 

         

  

 

                                                       Obecný úrad nezodpovedá za uverejnený text

 

 

       - Obecný úrad oznamuje občanom, že v nedeľu 07. marca 2021 sa v kultúrnom dome v čase od 8:00 do 18:00 hodiny uskutoční testovanie

        na COVID-19. Testovať sa bude podľa rozpisu z minulého týždňa. 

 

        - Vážení občania, od pondelka 08.marca 2021 je povinné vstupovať do obchodov iba s respirátorom FFP2.Majiteľ potravín Môj obchod Smolinské

         sa rozhodol darovať občanom nad 65 rokov  respirátor FFP2 úplne zadarmo. Zákazníci dostanú respirátor už pri najbližšej návšteve obchodu .                     Zároveň odporúčame využívať vyhradené hodiny pre dôchodcov.

 

        -TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 4.3.2021 o 12:00 hod. predávať:
        vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky
        kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky, kačica farmárska s drobmi – nekŕmená
        sliepky a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky
        morčacie prsia, stehná, krídla, domáce vajíčka
        Paštéty TOP-Farm
        Foie gras s tokajským vínom – 5,50 €/ks
        Kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks
        Kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks
        Kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks -
        Bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks
        !! AKCIA !!
        Kačacia pečienka mrazená za 23,00 €/kg
        Kačacie droby mrazené za 2,50 €/kg
        Kačacie krídla mrazené za 1,50 €/kg
        Kačacie srdiečka mrazené za 2,50 €/kg
        Kura prémium mrazené za 3,40 €/kg
        Morčacie stehná vykostené mrazené za 4,20 €/kg
        Morčacia pečienka mrazená za 3,50 €/kg
       objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

 

      - Vážení rodičia, z dôvodu vysokej chorobnosti detí materskej školy  v našej obci bude MŠ v dňoch 2 až 5 marca 2021 zatvorená.

       Prosíme, aby  ste zdravotný stav detí pozorovali a nepodceňovali príznaky infekčného ochorenia. V prípade, že u dieťaťa, alebo dospelých

       žijúcich v jednej domácnosti s dieťaťom prepukne ochorenie COVID 19, prosíme, aby ste tento stav ihneď oznámili vedeniu školy.

       Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie hygienických nariadení.   

                                                                                                                                    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Smolinské.

                                                                                                       

  

       -Obecný  úrad oznamuje občanom, že v nedeľu 21.2.2021 sa v kultúrnom dome  v čase od  8:00 hod. do 18:00 hod. uskutoční testovanie

       na COVID-19. Testovať sa bude podľa rozpisu z minulého týždňa. Prosíme o dodržanie rozpisu.


    -TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 18.2.2021 o 12:00 hod. predávať:
      vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky
      kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky, kačica farmárska s drobmi – nekŕmená

      sliepky a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky
      morčacie prsia, stehná, krídla, domáce vajíčka
      Paštéty TOP-Farm
      Foie gras s tokajským vínom – 5,50 €/ks
      Kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks
      Kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks
      Kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks -
      Bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks
      !! AKCIA !!
      Kačacia pečienka mrazená za 23,00 €/kg
      Kura prémium mrazené za 3,40 €/kg
      Kuracie prsia prémium mrazené za 5,90 €/kg
      Kuracie srdcia mrazené za 2,75 €/kg
      Kačacie droby mrazené za 2,50 €/kg
      Kačacie krídla mrazené za 1,50 €/kg
      Morčacie stehná dolné mrazené za 3,05 €/kg

      objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
 

       -Obecný  úrad oznamuje občanom, že v nedeľu 17.2.2021 sa v kultúrnom dome  v čase od  8:00 hod. do 18:00 hod. uskutoční testovanie

       na COVID-19.  Po číslo domu 377 sa bude testovať podľa rozpisu z minulého  týždňa, od čísla domu 378 sa čas posúva. Občania, ktorých

       sa  týka zmena majú v poštovej schránke nový rozpis. Prosíme o dodržanie rozpisu, aby ste zbytočne nemuseli čakať vonku. 

 

     - Obecný úrad oznamuje občanom, že v nedeľu 4.februára 2021 sa v kultúrnom dome , v čase od 8:00 hod do 19.00 hod.uskutoční

        testovanie na  COVID -19.  Testovať sa bude podľa rozpisu z minulého týždňa. Prosíme o dodržanie rozpisu,aby ste zbytočne nemuseli

       čakať vonku.

 

    - Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Smolinské oznamuje, že 8. februára 2021 nastupujú deti do školy. Začína sa riadne vyučovanie.

      Podľa  usmernenia Ministerstvva školstva sa musí jeden zákonný zástupca  z rodiny dať otestovať. Tí rodičia, ktorí prekonali COVID-19

      sa testovať nemusia.

      Pred nástupom dieťaťa do školy, musí zákonný zástupca vypísať čestné prehlásenie o negatívnom teste, nie starším ako 7 dní, alebo

       sa preukázať potvrdením o prekonaním COVID-19. Zároveň tiež vypísať vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Všetky tlačivá Vám budú poskytnuté pri testovaní v nedeľu a deti ich prinesú vyplnené v pondelok do školy.

      Tí rodičia, ktorí  sa nestihnú dať otestovať k 8.2.2021 si môžu dať urobiť test v nasledujúcich dňoch, a potom môže ich dieťa nastúpiť

       do školy.

      Negatívny test nemôže byť starší ako 7 dní.

      Bez negatívneho testu zákonného zástupcu, nemôže žiak nastúpiť do školy. Bude sa vyučovať dištančnou formou.

      Odporúčame sa dať otestovať i zákonným zástupcom detí v MŠ.

     Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. čísle :0911 942 728.

     Riaditeľstvo školy ďakuje rodičom za spoluprácu, pochopenie a zodpovedný prístup k nástupu detí do školy. 

 

 

 

 

- Slovenská pošta oznamuje predplatiteľom tlače, že v sobotu 16.01.2021 a 23.01.2021 nebude zabezpečené sobotné

  doručenie tlače. Tlač bude doručená v pondelok v rámci štandartnej doručovacej prevádzky.

 

 

-Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že prevádzka MŠ  BUDE OBNOVENÁ

dňom 18.01.20021. Zároveň žiadame rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti navštevovali MŠ, aby volali na tel. číslo 

0903 292 633 do 15.01.2021 do 12:00 hodiny. Je to záväzné prihlásenie, aby sa prevádzka MŠ mohla otvoriť.

ZŠ bude pokračovať v dištančnom vyučovaní.Riaditeľstvo ZŠ s MŠ ďakuje za spoluprácu.

 

 

 •    Oznamujeme občanom, že od 21.decembra 2020 do 10. januára 2021 je obecný úrad zatvorený.

           Súrne prípady  budú vybavené   po telefonickom dohovore.

 

 •   Vedúca POŠTY oznamuje občanom, že v stredu 09.12.2020 bude POŠTA do obeda zatvorená      
 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 26.11.2020 o 12:00 hod. predávať:

              vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky 
              kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky, kačica farmárska s drobmi – nekŕmená
              sliepky a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky
              morčacie prsia, stehná, krídla, domáce vajíčka
              Paštéty TOP-Farm
              Foie gras s tokajským vínom – 5,50 €/ks
              Kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks
              Kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks
              Kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks -
              Bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks
              !! AKCIA !!
              Kačacia pečienka mrazená za 22,00 €/kg
              Kačacie prsia mrazené za 7,50 €/ kg
              Kačacie droby mrazené za 2,50 €/kg
              Kačacie krídla mrazené za 1,50 €/kg
              Kačacie krky mrazené za 1,00 €/kg
              Morčacia pečeň mrazená za 3,50 €/kg
              Morčacie stehná dolné mrazené za 2,30 €/kg
              Kuracie krky mrazené za 1,40 €/kg
              Kuracie prsia prémium mrazené za 5,90 €/kg
              Kuracie stehná prémium mrazené 3,30 €/kg
              Kuracie krídla prémium mrazené 3,10 €/kg
              objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

        Vážení občania!
              V dňoch 7.11. t. j. v sobotu a 8.11. t. j. v nedeľu sa uskutoční 2. kolo

         celoplošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19.

          Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00 do 20:00 hod. v KD .

          Prestávky budú od 12:00-12:45 hod. a od 17:00-17:30 hod.

        Harmonogram testovania v tieto dni odporúčame podľa čísel domu.

       Podrobnejší rozpis je zverejnený na webovej aj facebookovej stránke našej obce,

       vo vitríne pred obecným úradom a pod textom tejto správy.  Upozorňujeme  občanov,

       že číslom domu sa myslí to číslo domu, na ktorom je občan prihlásený k trvalému pobytu,

       nie tam kde momentálne býva, nakoľko ešte stále je u nás veľa občanov prihlásených na trvalý           pobyt na iné súpisné číslo ako v skutočnosti bývajú.  Zároveň Vás prosíme: „ Buďme voči sebe           ohľaduplní a snažme sa v čo najväčšej miere tento rozpis podľa čísla domov dodržiavať "                            

       V prípade ak sa nemôžete dostaviť na odber v čase, ktorý Vám bol určený, môžete

       využiť aj iný termín v rámci víkendu.

 

 

 

 

 

SOBOTA 7.11.2020   NEDEĽA 8.11.2020
hodina číslo domu       hodina číslo domu  
8.00 prihlásení na Obec          
8.00 6-9       8.00 243-252  
8.30 10-16       8.30 253-263  
9.00 17-28       9.00 264-276  
9.30 29-35       9.30 277-284  
10.00 36-45       10.00 285-289  
10.30 46-51       10.30 290-298  
11.00 52-57       11.00 299-310  
11.30 58-63       11.30 311-323  
12.00 prestávka       12.00 prestávka  
13.00 64-79       13.00 324-344  
13.30 80-96       13.30 347-359  
14.00 97-115       14.00 360-367  
14.30 116-135       14.30 368-377  
15.00 136-155       15.00 378-391  
15.30 156-167       15.30 392-401  
16.00 168-175       16.00 402-410  
16.30 176-186       16.30 411-417  
17.00 prestávka       17.00 prestávka  
17.30 187-200       17.30 418-425  
18.00 201-212       18.00 429-434  
18.30 213-228       18.30 435-440  
19.00 229-242       19.00 441-445  

 

 

 

Informácie o testovaní na COVID-19 v obci Smolinské

 

Termín testovania: sobota 31. 10. 2020

                                 nedeľa 01. 11. 2020

Odberné miesto: KULTÚRNY DOM SMOLINSKÉ

Čas: od 7.00 hod – do 22.00 hod (posledný odber o 21.30 hod)

prestávka od 12.00 do 12.45, od 18.00 do 18.30

Príchod na odberné miesto: vchodové dvere od pohostinstva

Východ z odberného miesta:  dvere od požiarnej zbrojnice

Čím sa preukážem: občania od 15 rokov – občiansky preukaz, cudzinci - cestovný pas,

občania do 15 rokov – kartička poistenca,                   - telefónne číslo,

Pokyny:

 1. Počas čakania v rade na testovanie dodržujte odstupy
 2. Počas celej doby majte prekryté horné dýchacie cesty, pokiaľ Vás zdravotník nevyzve na ich odkrytie
 3. Pred vstupom na odberné miesto si vydezinfikujte ruky.

 

          Kto by sa mal testovať:

         Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia,

         bude platiť zákaz vychádzania.  

 

        Zákaz vychádzania prestane pre nich platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného testovania s negatívnym výskledkom, alebo ak obdržia negatívny

        výsledok z RT-PCR testu ( s výsledkami po 30. októbri 2020 po 8:00 hod.) alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na celom Slovensku.

       

        Testovanie  sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom s iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene

         zdržujú len  v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť

        zákazu vychádzania v prípade neúčasti na  prvom aj druhom kole celoplošného testovania.

     

         Výnimku z testovania majú len osoby s ťažkým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňujú absolvovať takéto testovanie. Tieto osoby sa musia

        vedieť preukázať  lekárskou správou, ktrorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.

        Osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť  na mieste pomoc svojho opatrovateľa a rovnako prítomných príslušníkov policajného zboru, alebo ozbrojených síl.

        

         Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí sa preukážu pasom.

       

        Povinnosť absolvovať testovanie neplatí pre osoby, ktoré boli v posledných 90 dní pozitívne testované na Covid-19. Výnimku majú tiež osoby, ktoré sa budú môcť

        preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý obdržali 30.októbra 2020 (piatok) o 8:00 hod. a neskôr. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 • 09.10.2020 Obecný úrad oznamuje občanom, že na dvore obecného úradu sú pristavené veľkoobjemové kontajnery  na netriediteľný odpad.

          Odpad, ktorý sa v obci triedi t.z. sklo, železo, plasty, papier, drevo,autobaterie, pneumatiky  do kontajnerov nepatrí .

          Prosíme občanov, aby odpad do kontajnerov  ukladali tak, aby  sa do ních zmestilo čo najviac-myslite aj na ostatných.

          Kontajnery budú vyvezené v pondelok v doobedňajších hodinách .

 •  

          Základná škola s materskou školou Gbely oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovací proces po prázdninách začína v základnej škole

         v stredu 2.septembra o 8.00. Každý žiak prichádza do svojej triedy, musí mať prekryté horné dýchacie cesty a odovzdať podpísané vyhlásenie

         o zdravotnom stave. Žiaci nastupujúci do 1. ročníka základnej školy prídu so svojimi rodičmi do školy hlavným vchodom

         až v čase od 8.00 do 8.15. hod.

         Vyučovanie v materskej škole začína taktiež 2.septembra od 6.00 hod.

        Podrobné informácie o organizácii školského roka v základnej aj materskej škole nájdete na webstránkach školy.

 

 

 

 • Vážení rodičia a milé deti,

  dovoľujeme si vás pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční dňa 2.9. 2020 o 9.00 hodine

         pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich tried pri dodržiavaní protiepidemických opatrení a odporúčaní.

         Prosíme rodičov, aby žiakom zabezpečili 2 rúška a nevstupovali hromadne do vnútorných priestorov školy a dodržiavali odstupy.

        Zároveň si pripravte  vyplnené tlačivá o dezinfekčnosti dieťaťa  a zdravotný dotazník, ktoré prinesiete pri nástupe vášho dieťaťa

        do školy.  Tieto tlačivá si môžete stiahnuť zo stránky školy alebo vyzdvihnúť pri vchode do budovy školy.

       Všetkým rodičom ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na stretnutie s deťmi a hlavne s prvákmi.

 

       Zároveň oznamujeme rodičom detí, že prevádzka materskej školy sa začína dňa 2. septembra 2020 od 7:00 hod.do 16:00 hodiny.

       Deti , ktoré nastupujú prvý raz do materskej školy privítame prvý deň na skrátený adaptačný pobyt.

      Bližšie pokyny k nástupu detí do materskej školy nájdete na webovom sídle školy. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

 

 • Vedúca POŠTY  oznamuje  zmenu otvaracích hodín pre verejnosť od 01.08.2020:

       -pondelok      7:30-10:30

      - utorok           7:30-10:30

      -streda            7:30 -9:30          16:00-17:00

      -štvrtok           7:30-10:30

     -piatok             7:30-10:30

     -sobota            zatvorené

    -nedeľa             zatvorené

 

 

 • Vedúca predajne  Coop Jednota  oznamuje zákazníkom, že od pondelka 13.07.2020 do 31.08.2020  zmenu predajnej doby:

            pondelok od 6:00 do 11.00 hod

            utorok    od 6:00 do 14:00 hod

            streda   od  6:00 do 18:00 hod

            štvrtok  od  6:00 do 14:00 hod

           piatok    od  6:00 do 18:00 hod

          sobota   od  6:00 do 12:00 hod

          nedeľa   zatvorené

 • Pošta Smolinské nebude dňa 10.07.2020 poskytovať služby verejnosti z prevádzkových dôvodov

 • Pošta  Smolinské oznamuje, že bude v dňoch od 06.07.2020 do 31.07.2020 poskytovať služby verejnosti

         nasledovne:

               pondelok           :   07:30 - 10:30 hod.

               utorok               :    07:30 - 10:30 hod.

               streda                :   14:00 - 17:00 hod.

               štvrtok               :   07:30- 10:30 hod.

               piatok                :   07:30 - 10:30 hod.

-

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 2.7.2020 o 12:00 hod. predávať

          Kačica farmárska s drobmi – nekŕmená
          kačacia masť v skle – 2,50 €/ ks, domáce vajíčka (10ks v balení) 2,50 €
          vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky – len mrazené!
          kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky – len mrazené!
          sliepky a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky
          morčacie prsia, stehná, krídla
          kuracia šunka, hydinový parízer, hydinová tlačenka, hydinové špekačky,
          Debrecínske hydinové párky, Viedenské hydinové párky, pečeňový syr,
          slimáčik gril klobása so syrom a pikant, kráľovské hydinové špekačky,...
         AKCIA
         Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
         Morčacie stehná dolné mrazené za 3,10 €/kg
         Sliepka mrazená za 2,90 €/kg
         Kohút mrazený za 2,90 €/kg
         objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

 • Pošta  Smolinské oznamuje, že bude v dňoch od 29.06.2020 do 03.07.2020 poskytovať služby verejnosti nasledovne:

             pondelok - utorok :od 7:30 do 10:30 hod

               streda                :  zatvorené

               štvrtok               : 14:00-17:00

               piatok                :   7:30-10:30

 

 •                  Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia

               na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame,

               aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom

               pásme, budú dňa 15.07.2020  bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:30 hod. do 14:00 hod.:

              CES HLAVNÁ č. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 1 12, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126,

             127, 128, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353 SMOLINSKÉ č. 425 ZABARŇA č. 92 , 354, 357, 358, 371,

             372, 373, 374, 375, 376, 377, 377/VE, 378, 379, 380, 381, 381/VE, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399,

            400, 401, 402, 418, 467/1

            ZÁHUMNÍ č. 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/VE, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90, 90/VE, 

           100/ZA, 408, 411, 412, 413, 414 ŠKOLSKÁ č. 403 , 404, 405, 406, 406/ZA Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky

           nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. Ďakujeme za spoluprácu.

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 11.6.2020 o 12:00 hod. predávať

          AKCIA 
         Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
        Morčacie stehná dolné mrazené za 3,10 €/kg
        Sliepka mrazená za 2,90 €/kg
        Kohút mrazený za 2,90 €/kg
        Kuracie srdiečka mrazené za 2,80 €/ kg
       NOVINKA
       Kačica farmárska s drobmi – nekŕmená
       kačacia masť v skle – 2,50 €/ ks, domáce vajíčka (10ks v balení) 2,50 €
       vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky – len mrazené!
       kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky – len mrazené!
       sliepky a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky
        morčacie prsia, stehná, krídla
        kuracia šunka, hydinový parízer, hydinová tlačenka, debrecínske hydinové párky, hydinové špekačky, slimáčik gril klobása so syrom a pikant ,                      kráľovské hydinové špekačky,...
       objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

 

 •             OZNAM


          Riaditeľstvo Základnej školy sa obracia na rodičov žiakov 1. až 5. ročníka

          so žiadosťou o vyplnenie formuláru, v ktorom prihlásia svoje dieťa

         na vyučovanie v základnej škole od 1. 6 . 2020.

        Formulár treba vyplniť do 25.5.2020 do 14:00 hodiny.

        Tí žiaci, ktorí nenastúpia do školy budú pokračovať v štúdiu ako doteraz t.j. dištančnou formou.

       Rodičia, ktorí nevyplnia formulár elektronicky si ho majú možnosť vyzdvihnúť na riaditeľstve ZŠ každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 hod.

       Formulár nájdete na našej webovej stránke školy.

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 7.5.2020 o 12:00 hod. predávať

AKCIA

Sliepka mrazená za 2,60 €/kg

Kohút mrazený za 2,60 €/kg

Morčacie žalúdky mrazené 4,95 €/kg

Morčacie stehná dolné mrazené 3,10 €/kg

Morčacie srdcia mrazené mrazené 2,80 €/kg

 

Kuracia šunka – 0,80 bal. (0,100g)

Hydinový parízer - 1,20 bal. (0,400g)

Hydinová tlačenka - 1,70 bal. (0,350g)

Debrecínske hydinové párky - 4,00 € /kg

Hydinové špekačky – 3,10 € /kg

kačacia masť v skle – 2,50 €/ks

vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami

kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

samostatné kačacie pečienky

domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky

sliepky a kohúty

morčacie prsia, stehná, krídla a krky

domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,50 €

 

objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) volať najneskôr deň pred predajom v obci.

Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

 

 • Na základe rozhodnutia pána župana TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou
  od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava
  prevádzkovaná v prázdninovom režime.

  Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu "pracovný deň,
  školské prázdniny" je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným
  uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID - 19 na
  celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).
  Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v
  hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

  Taktiež je potrebné informovať o skutočnostiach, že je vhodné:

  * maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný
  kontakt pri hotovostnej platbe,

  * maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej
  karty,
  * upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné
  požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým
  priložením k palubnému počítaču v autobuse.

 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že vo štvrtok 23.4.2020 bude pošta po celý

           deň zatvorená.  V  piatok 24.4.2020 bude otvorená od 8-mej do 13-tej hodiny.
 

 • Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

         Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.

         Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do nádob na zmesový komunálny odpad.

         Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu!

         Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

 

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské prijme do pracovného pomeru upratovačku a pomocnú silu do kuchyne, s nástupom od augusta 2020.

          Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0911 942 728 alebo zaslať žiadosť na mail: skolsmol@centrum.sk.

 

 • Milí rodičia,

           nakoľko situácia nedovoľuje, aby ste svoje deti do materskej školy na školský rok 2020 / 2021 prihlasovali osobne,

          dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis do materskej školy v Smolinskom, bude prebiehať elektronickou formou.

          Na stránke našej školy sú k dispozícii tlačivá, ktoré môžete vyplnené odoslať mailom na adresu:

ms.smolinske@centrum.sk

najneskôr do 5.mája 2020.

       V prípade, že nemáte takúto možnosť, na vchodových dverách školy budú umiestnené vytlačené prihlášky, ktoré vyplnené môžete

        vhodiť do schránky  školy najneskôr do 5.mája 2020.  Na telefónnom čísle 0903 292 633, Vám budeme k dispozícii v prípade otázok

        ohľadom zápisu do MŠ.

 

 • Milí rodičia   budúcich prváčikov!

            V súčasnej   mimoriadnej situácii Vás touto formou informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ .

             Zápis bude  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí.                                                      

            Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  byť zapísané do 1.roč. ZŠ. 

           Nakoľko sa neodporúča stretávanie sa na verejných miestach, zápis bude prebiehať elektronickou formou, ku ktorej bližšie inštrukcie budú         poskytnuté

            na webovom sídle školy:

https://zsmssmolinske.edupage.org/

          V prípade, že nemáte takúto možnosť, na vchodových dverách školy budú umiestnené vytlačené prihlášky, ktoré si môžete vyzdvihnúť,

          a vyplnené vhodiť do schránky školy v termíne do: 30.apríla 2020

        Ak máte dotazy ohľadom zápisu, kontaktujte prosím riaditeľa školy na telefónnom čísle: 0911942728

 

 • Vážení rodičia, milí spoluobčania,

          nakoľko sme Vás oslovili začiatkom kalendárneho roka ohľadom darovania 2% z dane z príjmu pre deti našej materskej a základnej školy

          v Smolinskom, blíži sa termín, keď tí z Vás, ktorí sa rozhodli nám 2% darovať, aby odovzdali potvrdenia od zamestnávateľa.

          Potvrdenia respektíve vyhlásenia vhoďte prosím do schránky našej školy. Potvrdenie spolu s vyhlásením môžete odovzdať taktiež na príslušný

         daňový úrad  do 30. apríla 2020.

         Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 0903 292 633

         Ďakujeme!!!!

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že na dvore obecného úradu sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na netriediteľný odpad.

            Odpad, ktorý sa v obci triedi t.j. plast, železo, papier, drevo, sklo,  ani autobatérie alebo pneumatiky do kontajnerov nepatria.

            Prosíme občanov aby odpad v kontajneroch ukladali tak aby sa doň zmestilo čo najviac , myslite aj na ostatných.

            Kontajnery budú v pondelok do obeda odvezené.

           Ďalej chceme poprosiť občanov, ktorým už bola spred domov odvezená haluzovina aby si pozametali  špinu čo zostane na zemi.

           Haluzovina sa bude voziť aj naďalej , prosíme občanov aby menšie halúzky  zviazali do kopy  špagátom.

 

 • Firma AGP AGROTOUR SLOVAKIA s.r.o. ponúka na predaj dezinfekčné prostriedky: 

         1 liter dezinfekcie na ruky - cena €24,50

         1 liter dezinfekcie na dlážky - cena €11,50

         Pre objednanie dezinfekcie píšte sms alebo volajte na číslo: 0910 259 258 

 

PSYCHOLOGICKÉ  KRÍZOVÉ  PORADENSTVO

 

 • Tím psychológov a poradcov Referátu poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici a Skalici v  čase mimoriadnych opatrení v SR ponúka v krízových prípadoch obyvateľom z okresov Senica a Skalica možnosť využiť naše poradenské služby  formou telefonických, e-mailových alebo chatových (Messenger) konzultácií

              Naše kontakty:

              Mgr. Ivana Závodská                                                          034/2440621

      Poradňa Ivana

        ivana.zavodska@upsvr.gov.sk

 

             Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD.         034/2440622

      Magdalénka Miškovičová Virágová

        magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk

 

             Mgr. Maroš Satin                                                                 034/2440623          0915 828 589

      Maroš Satin

        maros.satin@upsvr.gov.sk

 

           Mgr. Tamara Manyur Arbetová                                      034/2440624       0915 828 856

        tamara.manyur.arbetova@upsvr.gov.sk

 

             Konzultačné hodiny:

            Pondelok – piatok                       8,00 hod. -  11,00 hod.

             Odborné poradenstvo je poskytované bez úhrady. Telefonické hovory sú  štandardne spoplatnené

 

 • Slovenská pošta oznamuje občanom úpravu hodín pre verejnosť:

          Pondelok,  Štvrtok a Piatok do 7.30 do 12 tej hod. v Utorok od 7.30 do 11.30 hod., v Stredu od 7.30 do 11.30 a od 15.00 do 17.00 hod.

 

 • COOP Jednota oznamuje občanom zmenu otváracích hodín PO - PIA od 6.00 do

          17.00 hod. v SO od 6.00 do 11.00 hod.

 

 

 • Zubné ambulancie MUDr. Kovačikovej a MUDr. Šipoldovej oznamujú, že od 16.marca až do odvolania budú pracovať

  v obmedzenom režime od 8.hod-10.hodiny. Výkony ambulancie budú zamerané len na oprávnené akútne prípady.

          Vŕtanie, plombovanie a stavy neohrozujúce život pacienta nebudú ošetrené.

          Objednávanie a poskytovanie informácií budú ambulancie vykonávať len telefonicky.

 

 • VDP farár oznamuje veriacim, že až do odvolania sa nebudú v našej farnosti slúžiť sv. omše.

 

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gbely oznamuje žiakom a rodičom, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov ZŠ vyhlasuje od 12.3.2020 do 13.3.2020 v základnej škole chrípkové prázdniny. Nástup do školy je v pondelok 16.3.2020. Rovnako v tomto čase nefunguje školský klub ani jedáleň.

 

 

 • Vážení občania

  V súvislosti so šírením sa koronavírusu Vás žiadame o rešpektovanie rozhodnutia Ústredného krízového štábu,

          o ktorom informoval predseda vlády SR. Z rozhodnutia vyplýva, že sa zakazuje usporadúvať kultúrne, športové a  verejné podujatia,

          zavádza sa na 14 dní karanténa pre občanov vracajúcich sa z rizikových oblastí a budú zvýšené opatrenia na hraničných priechodoch.

         Na území obce nie je povolené organizovať až do odvolania kultúrne akcie, športové podujatia a ostatné aktivity, kde je predpoklad

         účasti väčšieho počtu ľudí.

        Taktiež žiadame občanov, aby obmedzili priame vybavovanie vecí v úradoch, a to aj v okresnom meste aj v mieste bydliska

        a snažili sa riešiť svoje záležitosti telefonicky alebo elektronickou poštou, pokiaľ to povaha prejednávanej veci umožní.

       Ďakujem za pochopenie.


      starosta obce Smolinské

 
 

 

 

 • Základná škola s materskou školou Smolinské, oznamuje rodičom detí ZŠ i MŠ, že na základe aktuálneho vývoja situácie s KORONAVÍRUSOM a na základe odporúčania Trnavského samospravého kraja a Úradu verejného zdravotníctva zatvára Základnú školu i Materskú školu od stredy   11.3.  2020 do piatka 13.3. 2020.  O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 
 

 •     Oznamujeme  občanom, že v stredu 12.februára 2020 je z dôvodu školenia pracovníkov Obecný úrad Smolinské do obeda zatvorený.

 •    Vedúca pošty oznamuje občanom úpravu hodín pre verejnosť. Pošta Smolinské bude v dňoch 10.2.-14.2.2020

             poskytovať služby pre verejnosť  nasledovne: pondelok, utorok, piatok od 7.30 do 10.30, v stredu od 7.30 do 9.30 a od 16.00 do 17.00,

             vo štvrtok je zatvorené.


 • Obecný úrad Smolinské oznamuje občanom, že v piatok 31.1.2020 je z dôvodu

          školenia obecný úrad zatvorený.
 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí mali v roku 2019 zmeny rozhodujúce pre daňové priznanie, alebo v počte osôb a psov v domácnosti,

          že majú povinnosť do 31. januára 2020 podať daňové priznanie. Týka sa to všetkých tých, ktorí v roku 2019 kúpili, predali, darovali,

          boli obdarovaní, skolaudovali, bolo im vydané stavebné povolenie alebo iným spôsobom nadobudli nehnuteľnosť.

         Taktiež občania s preukazom ZŤP a ZŤP-S majú možnosť si do konca januára podať žiadosť o zľavu z dane z nehnuteľnosti,

         ktorej sú majiteľom a v ktorej majú trvalý pobyt a z poplatku za odpad.


 

 

 • ZSE, dovoľujeme  si Vás informovať, že ceny na svetových trhoch rastú, čo vplýva na zmenu cien elektriny a plynu v roku 2020

          aj pre domácnosti na Slovensku . Naším  záujmom je minimalizovať dopad zvyšovania cien  na zákazníkov. Po vyhlásení 19.12.2019 

          Vás preto navštívi pracovník našej spločnosti, ktorý na Vašom odbernom mieste vykoná analýzu spotreby a nastaví ceny za energie

          tak, aby bol dopad zvyšovania minimálny.Poprosíme Vás preto dopredu si pripraviť ročné vyúčtovanie za energie.

        

          Zmluvný pracovník našej spoločnosti je označený preukazom predajcu ZSE. Ak máte záujem jeho totožnosť si môžete overiť na Zákazníckej

         linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7,00 hod do 19.00 hod.

 

 • Obec Smolinské oznamuje občanom že od 23.12.2019 do 7.1.2020 je obecný úrad

        z dôvodu čerpanie dovolenky zatvorený. Súrne prípady budú vybavené po telefonickom dohovore s príslušnou

        pracovníčkou.     

 

 • Fitness, wellnes, ubytovanie otvára DETSKÝ SVET, FUNKČNÚ MIESTNOSŤ A NOVÉ UBYTOVACIE PRIESTORY. Na začiatok je pre všetkých návštevníkov

             pripravený DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať  v sobotu 14.12.2019 od 13.00 hod. do 20.00 hod. v areáli Fitness, wellnes, ubytovanie,

            Na Doline 459, Borský Mikuláš. Pre každé dieťa i rodiča je pripravené drobné občerstvenie a polhodinový vstup na preliezky zdarma. Kapacita je 40 detí,

        prvý vstup je o 13.00 hod. a ďalšie vstupy každú pol hodinu. Posledný vstup je o 19.30 hod.

        Návštevníci sa môžu tešiť na dvojpodlažné interiérové ihrisko plné zábavy a detských preliezok, trampolínu, tobogán, šmykľavky a mnoho ďalších atrakcií,

        kde sa žiadne dieťa nebude nudiť.              

       Rodičia si oddýchnu v príjemnej kaviarničke alebo sa môžu zahrať so svojimi deťmi, či zacvičiť si vo funkčnej miestnosti.

       Pre deti radi pripravíme i narodeninové oslavy presne podľa Vašich predstáv a požiadaviek.

       Príďte sa stratiť do bludiska z preliezok kde na Vás nečíha žiadna nebezpečenstvo, zrelaxovať a objaviť čaro nekonečnej zábavy.

      Tešíme sa na Vašu návštevu.

     Tím Detský svet a Fitness wellnes ubytovanie

 

 

 • Centrum voľného času v Šaštíne-Strážach srdečne pozýva všetkých mladých do 21 rokov na amatérsky volejbalový turnaj.

     Radi si zahráte volejbal pre zábavu a chcete zažiť zábavu aj s mladými s okolia? Neváhajte a prihláste svoj 6-členný tím na  turnaj, ktorý

sa uskutoční v sobotu 30.novembra so začiatkom o 9.30 v telocvični oratória pri Bazilike Sedembolestnej Panny  Marie. Je potrebné sa prihlásiť do   26.novembra telefonicky na tel.čísle 0346592871, alebo prostredníctvom facebookovej stránky CVČ Beťárik, alebo e-mailom cvcbetarik@gmail.com.

 


 • Prijmeme predavačku do predajne potravín a mäsa v Gbeloch na Štefánikovej
  ul. Bližšie informácie v predajni alebo na tel. č. 0904 415 333, môže byť
  mamička na MD alebo dôchodkyňa, formou brigády. Práca v poobedňajších hodinách. Nástup možný ihneď.

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 14.11.2019 o 13:00 hod. predávať:

-vykŕmená hus s pečienkou a drobkami
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
- domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
AKCIA
Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
Morčacie stehná dolné mrazené za 3,10 €/kg
Kura farmárske mrazené za 2,00 €/kg
Kuracie krky mrazené za 1,40 €/kg
Morčacie srdcia mrazené za 2,80 €/kg
Morčacie pečienky mrazené za 3,50 €/kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom vody, že dňom 13.11.2019 začne s odpisovaním stavu vodomerov. Touto cestou žiada tých odberateľov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste, aby stav vodomeru opísali a umiestnili na viditeľné miesto

 

Gbelské ochotnícke divadlo Gbelík pozýva občanov na divadelné predstavenie „Vdovobraní“, ktoré sa uskutoční 7. decembra o 17tej hodine v kultúrnom dome Smolinské. Predpredaj vstupeniek je pred predstavením (od 16tej hodiny) v kultúrnom dome. Cena vstupenky je 2 eurá.

 

Október je mesiac úcty k starším, pri tejto príležitosti obecný úrad pozýva všetkých dôchodcov na posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. októbra o 15tej hodine v kultúrnom dome. Vystúpi občianske združenie Petržalčanka s programom „S piesňou sa stárne pomalšie“ a detský folklórny súbor Nádej. Srdečne Vás všetkých pozývame

 

 •  Dňa 26.10. sa uskutoční v kultúrnom dome v Šaštíne jesenný blšák. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú nakúpiť oblečenie, hračky, športové potreby, bytové doplnky v zachovanom stave za blšie ceny. Pre deti bude pripravený detský kútik

         a ekoaktivity. Registrácia predajcov je možná len do stredy 23.10.na emailovej adrese: cvcbetarik@gmail.com, alebo

         cez  facebookovú stránku CVČ. Predaj na Blšáku začína o 9 hodine do 13 hodiny. Dajme veciam druhú šancu.

 

 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že v čase od 22. októbra 2019 do 31. októbra 2019 sú zmenené otváracie hodiny pošty Smolinské nasledovne:
  pondelok, utorok, štvrtok a piatok je otvorené od 7.30 do 10.30 hod
  v stredu od 7.30 do 9.30 a od 16.00 do 17.00 hod
  vo štvrtok 31.10.2019 je pošta zatvorená.

 


 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že vo štvrtok 17.10.2019 bude pošta  zatvorená.

         Ďalej Slovenská pošta oznamuje občanom, že príjme vedúcu pošty na Smolinské.
         Bližšie informácie na pošte.

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojích fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá

         v sobotu 05.10.2019 o 15-tej hodine v Uníne. Odchod autami je o 14-tej hodine od obecného úradu.

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 9.10.2019 je z dôvodu školenia

         pracovníkov obecný úrad zatvorený.

 

 • MUDr. Ožvoldíková oznamuje svojim pacientom že v pondelok 7.10.2019 nebude

        na ambulancii v Šaštíne, pre odstávku elektriny, ordinovať. Sestrička bude
        prítomná na ambulancii ráno na odbery. Akútne stavy budú ošetrené na
        ambulancii MUDr. Ožvoldíka v Borskom Mikuláši do 11.30 hod.
         MUDr. Ožvoldíková oznamuje svojim pacientom že od 1.10.2019 sa očkuje proti chrípke.

         Vakcíny sú na ambulancii, očkovanie je zdarma.

 

 

 • TJ Družstevník Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva,

         ktorý odohrá  v nedeľu 22.09.2019 o 15,30 hodine v Rovensku. Odchod autami bude o 14,30 hodine od obecného úradu.

 

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské Vás pozýva   dňa 20. septembra 2019 o 17:00 hod. na DYŇAPÁRTY, ktorá sa uskutoční v areále školy . Tekvice vyzdobené i okrasné môžete priniesť na obdiv ostatných zúčastnených. Pre deti a žiakov školy budú zabezpečené na opekanie špekáčky a chlebík, ostatní zúčastnení si môžu pochutnať na POMAZÁNKACH, ktoré pre Vás pripravia pani kuchárky. Pomazánky budú z ponuky jedál školskej jedálne, ktoré pripravujeme pre vaše deti. K dispozícii bude i bufet s malým občerstvením.

         Tešíme sa na spoločne strávené chvíle s malým prekvapením!!!

 

 • TJ Družstevník Smolinské, pozýva svojích fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v nedeľu 15.09.2019 o 16-tej hodine na domácom ihrisku proti mužstvu TJ Kerko Šajdíkove Humence.  

 

 •    Obecný úrad oznamuje občanom, že od 13.09.2019 sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na netriediteľný odpad,

           ktoré budú  v pondelok 16.09.2019 odvezené. Do kontajnerov môžete priviesť koberce,sedačky,matrace a iný netriediteľný   

          odpad.  Naopak do kontajnera nepatrí papier, sklo, plasty, drevo, železo, pneumatiky, autobatérie, oleje ani stavebný odpad.

          Prosíme občanov, aby privezený odpad ukladali tak, aby sa do kontajnerov zmestilo čo najviac odpadu.

 

 •         TJ Družstevník Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohra v sobotu 07.09.2019 o 16-tej hodine v Jablonici.Odchod autami bude o 15-tej hodine od obecného úradu.

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že budúci piatok 13. septembra budú na dvor obecného úradu pristavené veľkoobjemové kontajnery na netriediteľný odpad. Žiadame občanov, ktorí takýto odpad majú aby si ho vopred prichystali, nakoľko ďalšie kontajnery budú až na jar 2020. Prosím nevozte už teraz odpad na obecný úrad, je to vyhlásené týždeň vopred aby ste mali dostatočný čas si odpad vopred prichystať. O pristavení kontajnerov Vás budeme aktuálne informovať v miestnom rozhlase.

 • Centrum voľného času Šaštín-Stráže oznamuje, že prihlásiť deti do záujmových útvarov je možne do 06.seotembra 2019

        v čase od 8 do 16 hodiny. V ponuke sú záujmové útvary pre deti do 5 rokov a to tanečná prípravka a tvorivé dielničky,

       pre    predškolákov tiež tanečná, montessoráčik a angličtina hrou. Pre žiakov základnej školy ponúkame montessoráčik

       do 7 rokov, pre prvákov angličtinu hrou, v tanečnej môžu pokračovať prípravkári z minulého roka. Svoju činnosť pokračuje

      aj volejbalový krúžok, florbalový, futbalový, rybársky, šperkársky aj mažoretky. Medzi novinkami v tomto školskom roku

      sú záujmové útvary Veda hrou, tvorivý ateliér a cykloturistický krúžok. Pre dospelých otvárame Jogu pre začiatočníkov

      s p.Slovákom, ktorí budú mať úvodné stretnutie 9.9. o 16 v CVČ Beťárik, ďalej Fit jogu a tvorivé šikovné ručičky.


      Zároveň zamestnanci CVČ pozývajú na Deň otvorených dverí už túto sobotu 7. septembra so začiatkom o 14:30 v CVČ

 

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 5.9.2019 o 13:00 hod.

         predávať:
        - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
        - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
        - samostatné kačacie pečienky
        - domáce kurence
        - kuracie diely – podľa dennej nakládky
        - sliepky a kohút
        - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
        - domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
         AKCIA
        Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg
        Morčacie prsia mrazené za 6,20 €/kg
        Morčacie stehná mrazené za 4,10 €/kg
        Kuracie krky mrazené za 1,30 €/kg
        Kačacie krky mrazené za 1,00 €/kg
        Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
        objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 • oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.9.2019 Poliklinika Senica n.o. ruší
  prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty sú zverejnené na webovej stránk  www.poliklinikase.sk

 

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské oznamuje svojim žiakom 1.- 4. ročníka, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 o 9:00 hod. pred budovou školy. Žiaci prídu bez školských aktoviek, vyučovanie sa začína až v utorok 3.9.2019 Materská škola začína svoju prevádzku v pondelok 2. septembra 2019 od 7:00 do 16:00 hod.. Nové deti nastupujú na adaptačný proces v skrátenom režime od ôsmej do desiatej hodiny.

         V pondelok o 16:00 hod. sa uskutoční v materskej škole prvé rodičovské združenie.

 

 

 • Riaditeľ školy oznamuje všetkým žiakom aj rodičom, že školský rok 2019-2020

       v ZŠ s MŠ Gbely začne v pondelok 2. septembra o 8.00 hod. Tešíme sa na vás, milí žiaci. Odchod          autobusu  zo  Smolinského bude o 7.00 hod.

 

 

 

 

 • Firma Zama so sídlom v Gbeloch príjme do pracovného pomeru zvárača,  alebo pracovníka do kovovýroby.

           Nástupný plat do 1000,-eur, brutto - podľa skúseností. Možnosť práce aj na živnosť, odmena 6-7,- eur.

         Jedná sa o jednosmennú pracovnú prevádzku od 7-15hodiny. Viacej informácií na tel.
         čísle: 0905 804 816

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 8.8.2019  o 13.00 hod.

 

predávať:

- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

- morčacie prsia, stehná, krídla a krky

- domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €

 AKCIA

Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg

Morčacie prsia mrazené za 6,20 €/kg

Morčacie stehná mrazené za 4,10 €/kg

Kuracie krky mrazené za 1,30 €/kg

Kačacie krky mrazené za 1,00 €/kg

 

 

Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

                         

 

 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že v stredu 7.8.2019 bude pošta zatvorená.

          vo štvrtok 8.8.2019 bude otvorená ako v stredu do 17tej hodiny.

 

 • Súkromný pestovateľ z Majcichova príde v sobotu 03.08.2019 o 9,30 hodine na dvor obecného úradu predávať broskyne na zaváranie

          a na priamy komzum. Cena za 1 kg je 1,20 €, v obci sa zdrží jednu hodinu. 

 

 • MUDr. Strončeková oznamuje  pacientom (rodičom svojích pacientov) , že od 05.08. do 16.08.2019 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Chynoranský v Moravskom svätom Jáne

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojích fanúšikov na futbalový zápas A mužstva proti mužstvu z Letničia.

         Dňa 03.08.2019 sobota o 17-tej hodine na domáce futbalové ihrisko

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 25.7.2019 o 13:00 hod.

predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
- domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
AKCIA
-Morčacie žalúdky mrazené za 4,60 €/kg
-Morčacie srdcia mrazené za 2,50 €/kg
-Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg
-Morčacie stehná vykostené mrazené za 3,90 €/kg
-Kačacia pečienka mrazená za 25,00 €/kg
-Sliepka s drobkami mrazená za 2,50 €/kg


Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
bjednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) 

 

 •  Očná optika v Gbeloch na Štefánikovej ulici Vás pozýva do zrekonštruovanej optiky Prídite si pozrieť nový tovar za výborné ceny

          rámikov už od 18 eur. Možnosť zhotovenia okuliarov na počkanie. Taktiež je zmenená doba otváracích hodín

          od 8:30 do 16:30 v stredu do 17:30. Kontakt: 0948006210

 

 •  Obecný úrad oznamuje občanom, že doobjednáva žlté nádoby na triedený odpad.

          Kto by mal záujem, nech sa nahlási na obecný úrad do piatka 12.7.2019 do
          12-tej hodiny. Cena veľkej popolnice je 33 eur, malej 21,30 + doprava cca 2
           eura. Za popolnicu treba zaplatiť vopred, pri prihlasovaní.
         Ak by mal niekto záujem sú na sklade aj modré nádoby na papier. Využite

 • poslednú možnosť za akciové ceny.
 • Firma ASTAP stavby, s.r.o. s prevádzkou na adrese Smolinské číslo 421, hľadá študentov brigádnikov, počas letných prázdnin.

          Kontaktná osoba: Denis Žák, tel. číslo 0918 996 593

 

 • Oznamujeme občanom, že od 01.07.2019 bude pracovníčka pošty opisovať odpočet spotreby zemného plynu, žiadame občanov aby sa zdržiavali doma

 

 

 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 3.7. t.j. streda bude pošta zatvorená.

          Vo štvrtok 4.7. bude otvorená ako v stredu do 17tej hodiny.
 

 

 • Obecný úrad Smolinské a Kultúrno-športová komisia pozývajú na Deň rodiny,
  ktorý sa uskutoční v sobotu 29.6.2019 o 16.00 hod. na miestnom futbalovom
  ihrisku. Je pripravený pestrý program / nafukovací lezecký ostrov, detský
  svet, streľba zo vzduchoviek, vystúpenie kynologického klubu, hasičská
  pena, rôzne súťaže a iné zábavné atrakcie, tombola /. Je zabezpečené
  občerstvenie / cigánska pečienka, hotdog, alko a nealko nápoje /. Prídite
  stráviť príjemné športovo-zábavné popoludnie, tešíme sa na vás.

 

 • MUDr. Ožvoldík oznamuje svojím pacientom, že bude čerpať dovolenku od 03.07.2019 do 12.07.2019.Akutné stavy budú ošetrené na ambulanci MUDr. Ožvoldíkovej v Śaštíne do 11.30 hodiny. Sestra bude na ambulanci prítomná Pondelok-streda-piatok do 14,.00 hodiny,Zároveň prosíme pacientov, aby si dali včas predpísať lieky, ktoré pravidelne užívajú.

 

 • Englerov dvor vám ponúka jahody, nové zemiaky, seno a slamu v malých balíkoch.

 

 • TJ Družstevník Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas  A mužstva, ktorý sa odohrá v nedeľu

           16.06.2019 o 17-tej hodine v Kútoch.Odchod autami bude o 16.30 hodine  od obecného úradu.

 

 • FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 13.6.2019 o 13:00 hod.

predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
- domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
AKCIA
Kačacia pečienka mrazená za 25,00 €/kg
Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg
Kuracie srdcia mrazené za 1,00 €/kg
Morčacie stehná vykostené mrazené za 3,90 €/kg
Morčacie stehná horné mrazené za 4,10 €/kg
Morčacie pečienky mrazené za 3,30 €/kg
Kuracie žalúdky mrazené za 2,10 €/kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra ráno 04.06.2019  privezú objednané popolnice

          na triedený odpad. Všetky objednané modré popolnice na papier t.j. malé aj

          veľké a malé na plasty. Veľké na plasty budú dodané do 3 týždňom. Čas

          dovozu bude zajtra vyhlásený v miestnom rozhlase v mimoriadnom hlásení.

         Prosíme občanom, aby si ihneď po vyhlásení prišli zaplatiť a prevziať

        objednané popolnice. Cena malej popolnice je 21,30 eur a veľkej 33 eur,

        pokiaľ to bude možné prineste si prosím drobné peniaze. Občania, ktorí

        nebudú doma, poproste susedov alebo príbuzných aby Vám popolnice vyzdvihli,

        nakoľko pre veľké množstvo nie je možné aby sme ich na obecnom úrade

       uskladnili.


 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu školenia pracovníkov bude v stredu

          5.6.2019 obecný úrad minimálne do obeda zatvorený.
 

 

 • TJ Dužstevník Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A  mužstva, ktorý sa uskutoční v sobotu 12.06.2019

           o 17- tej  hodine v Uníne. Odchod autami je o 16- tej  hodine od  obecného úradu.

 

 • Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané pozývajú občanov na 2 ročník,,Zaspívajme kamarádzi", ktorý sa uskutoční v sobTJotu 15. júna 2019

           od 16-tej hodiny na dvore obecného úradu. V programe sa predstavia mužské spevácke súbory zo Smolinského, zo Závodu,z Prušánek,

           z Dolního Nemčí, z Lozorna,  z Vacenovíc,  z Prietržky a z Lozorna. O občerstvenie je postarané, vstupné je dobrovoľné.

          Prídte si s nami zaspievať.

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 30.5.2019 o 13:00 hod

predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
- domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
AKCIA
Kačacia pečienka mrazená za 25,00 €/kg
Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg
Kuracie srdcia mrazené za 1,00 €/kg
Kačacie krídla mrazené za 1,30 €/kg
Morčacie stehná vykostené mrazené za 3,90 €/kg
Morčacie stehná horné mrazené za 4,10 €/kg
Morčacie pečienky mrazené za 3,30 €/kg
Kuracie žalúdky mrazené za 2,10 €/ks
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 


 • Pedikérka p. Vendleková oznamuje občanom, že bude zajtra 29. mája 2019

          od  13-tej hodiny poskytovať svoje služby v bývalom kaderníctve.

 

 • Obecný úrad pozýva občanov na "Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko"

          ktoré sa budú konať v nedeľu 9. júna 2019 od 14tej hodiny v rekreačnej

           oblasti Gazárka. Bližšie informácie nájdete na výveske pred obecným úradom 
            a na  www.sastinsko.info

 

 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že zajtra 28.5.2019 bude pošta zatvorená.
   

 

 • Divadlo Zámčisko pozýva občanov na divadelné predstavenie s názvom "KUBO",

          ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. júna 2019 o 15tej hodine v kultúrnom dome Smolinské. Vstupné 3 eurá.

 

 

 • Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:30 hod. do 15:00 hod.:

CES HLAVNÁ č. 125, 129, 129/OP, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 171/OP, 172, 173, 174/VE, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207 ZÁHUMNÍ č. 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/TS, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 63/VE, 64, 164

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 16.5.2019 o 13:00 hod.

       predávať:

     - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
    - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
    - samostatné kačacie pečienky
    - domáce kurence
    - kuracie diely – podľa dennej nakládky
    - sliepky a kohút
    - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
   - domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 € 
     Akcia
     Hus kŕmená s pečienkou a drobkami II. trieda mrazená 5,00 €/ kg
     Kačacie sadlo mrazené za 3,50 €/kg
     Kačacia pečienka mrazená za 25,00 €/kg
     Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg
     Morčacie stehná celé mrazené za 3,80 €/kg
     Kuracie srdcia mrazené za 1,00 €/kg
     Kačacie krídla mrazené za 1,30 €/kg
     Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
     objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)
 

 

 

 • Mäsoprodukt Gajary ponúka čerstvé hov.m a br.m a mäsové výrobky v akciových cenách,  predaj sa uskutoční na dvore obecného úradu

          zajtra v utorok 07. mája 2019 od 13:45do 14:15 hod.

         V ponuke  je aj

        Držková polievka 4,00 € /1 kg

        Hov výrez 4,00  € / 1 kg

        Br. Výrez 2,99 € / 1 kg

 

 

 • TJ  DRUžSTEVNÍK  Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský fulblový zápas A mužstva, ktorý odhrá v nedeľu 05.05.2019 o 17-tej hodine  na domácom ihrisku proti mužstvu ŚK  Petrova Ves.

 

 

 • Západoslovenské elektrárne oznamujú občanom, že v piatok 3.mája, počas celého dňa, bude prebiehať opis elektromerov všetkých dodávateľov.

           V prípade neprítomnosti  treba vystaviť opis elektromerov na viditeľné miesto.

 

.

 • Obecný úrad Smolinské oznamuje, že v týchto dňoch doručuje do domácností vrecia na triedený odpad a obojstranný, informačný list,

            ktorý Vás prosíme aby ste si dôkladne prečítali. Plasty a papier sa budú od 20. mája 2019 triediť do vriec, tak ako je uvedené v liste.

         20. mája 2019    budú z našej obce odvezené kontajnery na plasty a papier (žlté a modré). Prosíme občanov, aby do tohto termínu využívali

         ešte kontajnery rozmiestnené po obci a až po tomto termíne vrecia, ktoré Vám boli doručené do domácnosti

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v nedeľu 28.04.2019 o 16.30 hodine

v Koválove, odchod autami bude o 15.30 hodine od obecného úradu

 

 • Dobrovoľný hasičský zbor Smolinské, Vás srdečne pozýva na slávnostné stavanie MÁJE pri živej hudbe.Zabezpečené je občerstvenie, vystúpenie detí súboru Nádej Kuklov-Smolinské. Do tanca bude hrať hudobná skupina TOP-STARS. Podujatie sa koná dňa 27.04.2019 v sobotu od 16.00 hodiny pri Obecnom úrade, v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome. 

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva , ktorý odohrá v nedeľu 31.03.2019

o 10-tej hodine v Hradišti pod Vrátnom,odchod autami bude o 9-tej hodine od Obecného úradu.

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 29. marca budú na dvore obecného
úradu pristavené veľkoobjemové kontajnery na netriediteľný odpad. Znovu
upozorňujeme, že do kontajnerov nepatrí: drevo, papier, plast, šatstvo,
pneumatiky, sklo, železo, elektro-odpad ani bioodpad, ktoré sa bežne
triedia.


Ďalej oznamuje, že od pondelka sa bude po obci zbierať haluzovina, žiadame
občanov, aby si cez víkend vyložili haluzovinu pred dom.

V sobotu 30. marca 2019 sa koná druhé kolo prezidentských volieb. Volebná
miestnosť bude otvorená od 7.mej do 22.hej hodiny v zasadačke obecného
úradu. Nezabudnite si občiansky preukaz. Občania, ktorí zo zdravotných
dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti a chcú sa hlasovania
zúčastniť, nahláste sa prosím na obecný úrad. Nahlásení občania budú
navštívení vo svojej domácnosti s prenosnou urnou
.   

 

 

 • ENGLEROV DVOR Vám ponúka: sadbové zemiaky- veľmi skoré, skoré, neskoré, kvasenú kapustu a čalamádu, jablká, seno a slamu v malých balíkoch, predaj je na Kopčianskej ulici č. 71 v Holíči

 

 •  TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v sobotu 23.03.2019  o  15.00 hodine na domácom ihrisku proti mužstvu ŠK Baník Čáry.  

 

 • Kominárske protipožiarne družstvo Gbely Vám oznamuje, že v následujúcich dňoch bude vykonávať kontrolu a čiástenie komínov,dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. O tom Vám následne vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu.Informácie na čísle.0948536256 ( 22.03.2019)

          

 

 • MUDr. Strončeková oznamuje občanom, že dňa 21 a 22. marca 2019 z dôvodu
 • čerpania dovolenky neordinuje.

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo

        prezidentských volieb . Volebná miestnosť bude otvorená v zasadačke obecného úradu

        od 7mej do 22 hej hodiny. Prosíme občanov aby si so sebou priniesli občiansky preukaz.

        Občania, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti

        a  chcú sa na voľbách zúčastniť nech sa nahlásia na obecnom úrade.

 

 

 • Regionálna veterinárna správa Senica oznamuje občanom, že na základe zákona

         č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o
        veterinárnej starostlivosti sú občania povinní registrovať hospodárske
        zvieratá. Podrobné informácie získate na tel. č. 034/ 651 2881 alebo emailom
       na adrese ZdravieZvierat.SE@svsps.sk <mailto:ZdravieZviera.SE@svsps.sk> .
       Tlačivá sú prístupné aj na obecnom úrade.

 

 • Súkromná interná ambulancia - MUDr. Kristína Babálová Černá oznamuje, že od

         27.2.2019 ordinuje v priestoroch zdravotného strediska v Borskom Mikuláši.
        Ordinačné hodiny sú: pondelok až streda od 7.00 do 13.30, štvrtok od 7.00 do
       16.00. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0918 284 450,
        prípadne na emailovej adrese internabm@gmail.com

 • Vedúca POŠTY oznamuje, že dňa 25.02.2019 t.j. pondelok bude POŚTA po celý deň zatvorená

 

 • Pošta Smolinské hľadá  na zastupovanie poštového doručovateľa, počas čerpania dovolenky. Bližšie informácie na pošte.

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 21.2.2019 o 13:00 hod.

           predávať:

- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

- morčacie prsia, stehná, krídla a krky

- domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €

Akcia

Morčacie stehná horné mrazené za 3,10 €/kg

Morčacie stehná dolné mrazené za 2,20 €/kg

Morčacie stehná vykostené mrazené za 2,90 €/kg

Kuracie prsia prémium s kosťou a kožou mrazené za 4,80 € /kg

Kačacia pečeň 2. trieda mrazená za 20,00 €/kg

Kačacie krídla mrazené za 1,30 €/kg

Morčacie pečienky mrazené za 3,50 €/kg

Morčacie srdcia mrazené za 2,70 €/kg

Morčacie žalúdky mrazené za 4,90 €/kg


Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • Západoslovenská distribučná oznamuje občanom že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

         Dňa 4.2.19 v čase od 9tej do 14tej hodiny ulice hlavná a záhumní

         Dňa 28.2.19 v čase od 8mej do 10tej hodiny ulice hlavná a záhumní

         Dňa 28.2.19 v čase od 12tej do 14tej hodiny ulice dráhy, lúka, malá, nová, pusté záhumní, školská

         Dňa 1.3.19 v čase od 8mej do 10tej hodiny ulice hlavná, žabárňa, záhumní, školská.

         Podrobný rozpis súpisných čísiel, ktorých sa to týka je vyvesený na výveske pred obecným úradom a na webovej         

         stránke  obce.

 

 • Západoslovenská distribučná, a.s. z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distibučnej sústavy, alebo v ich ochranom pásme, budú dňa 04.02.2019  v čase od 09.00 do 14.00 hodiny bez dodávky  elektriny ulice s číslami domu.37M, 38, 39, 40, 71, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ,49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 ,63, 64, 164, 125, 129,129 OP,131,132,134,135,136,137,138,140,144,145,147,149,150,151,152,154,155,156,157,158,161, 162, 163, 165,167,168,169,170,171,171/op,172,173,174/VE,175,177,178,179,180,181,183,184,185,186,188,190,193,197,198,199,200,201,203,204,205,206,207,    

 

 • Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje občanom, ktorí vlastnia pozemky v poľovnom revíry Smolinské, že v piatok 19.01.2019 v čase od 15.00 do 17.00 hod sa bude v BISTRE Ovečka vyplácať náhrada za  užívanie poľovného revíru. Občania, ktorí nahlásili svoje bankové účty v správnom formáte bola náhrada už zaslaná začiatkom januára t.r. prevodným príkazom. 

 

 • Dychová hudba Záhorienka v týchto dňoch nahráva nové CD na ktorom bude j pesnička o Smolinskom. Ponúkla našej obci, že si môžu občania objednať toto C v predpredajnej cene 7,00 € za kus. Źiadame občanov, ktorí majú záujem o uvedené CD, aby sa v termíne do 21.januára 2019 prihlásili na obecnom úrade.

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí mali v roku 2018 zmeny dôležité pre výpočet dane z nehnuteľnosti, dane za psa a dane za odpad, že majú povinnosť do 31. januára 2019 podať na obecný úrad dańové priznanie. Týka sa to tých občanov, ktorí v roku 2018 niečo zdedili, kúpili, darovali, predali, zbúrali, skolaudovali a pod.

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva občanov na 1. reprezentačný ples TJ,  ktorý sa uskutoční 23.02.2019 o 20.00 hodine v kultúrnom dome Smolinské. Do tanca budú hrať Záhoráckí muzikanti, ako hosť vystúpi detská tanečná skupina ŚandS a pripravená bude aj bohatá tombola. Lístky si môžete zakúpiť u p. Kvetky Kurcovej na d.č. 430. Cena lístka je 25,00 €. Tak neváhajte a príďte sa s nami zabaviť, teší sa na Vás kolektív TJ.     

 

 

 • Obecný úrad oznamuje občanom, že od 27.decembra 2018 do 07. januára 2019 je obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Súrne prípady vybavia pracovníčky po telefonickom dohodnutí. Tel. kontakt: 0908 722 637, 0905 387 548.

.

 • Obec Smolinské v spolupráci s DHZ pozývajú občanov po polnočnej  svätej omši na vianočný punč a varené vínko na dvor obecného úradu.

 

 • Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín Stráže, oznamuje svojim členom, že predaj rybolovných povoleniek

        je 29,decembra 2018 ,12.a19. januára 2019 a 2.februára 2019 v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod v Reštaurácii STEIP v Šaštíne.

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 6.12.2018 o 13:00 hod.

          predávať:
         - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
         - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
         - samostatné kačacie pečienky
         - domáce kurence
         - kuracie diely – podľa dennej nakládky
         - sliepky a kohúty
         - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
         Novinka
         Domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
        Akcia
        Kačacia pečeň 2. trieda mrazená za 25,00 €/ kg
        Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
        Kuracie žalúdky mrazené za 2,30 €/kg
        Kuracie srdcia mrazené za 2,80 €/kg
        Kuracie krky mrazené za 1,40 €/kg
        Kuracie prsia supreme mrazené za 6,80 €/kg

        Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút

        objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • Výbor Jednoty dôchodcov Slovenka v Smolinskom, pozýva všetkých svojich členov na predvianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 02.12.2018 o 14-tej hodine v Kuktúrnom dome Smolinské. Program a občerstvenie zabezpečené, prídite sa zabaviť, teší sa na Vás výbor JKD.  

 

 • Doktorka Ožvoldíková oznamuje svojím pacientom, aby si včas predpísali lieky , ktoré pravidelne užívajú, aby mali dostatok liekov počas Vianočných sviatkov. Lieky sa predpisujú do 14.12.2018.
 •  
 • Spevácky zbor Záhoraci Smolinčané pozývajú na vianočný koncert Májovanky, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. decembra 2018 o 17-tej hodine

            v  Kultúrnom dome  Smolinské. Vstupné je 7,00  eur, predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade.

 • Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 29.11.2018 bude pošta po celý deň zatvorená.

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 22.11.2018 o 13:00 hod

predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
Novinka
Domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
Akcia
Kačacia pečeň 2. trieda mrazená za 25,00 €/ kg
Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
Kuracie žalúdky mrazené za 2,30 €/kg
Kuracie srdcia mrazené za 2,80 €/kg
Kuracie krky mrazené za 1,40 €/kg
Kuracie prsia supreme mrazené za 6,80 €/kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • Bratislavská vodárenska spoločnosť  oznamuje občanom, odberateľom vody, že dňom 13.11.2018 začne opisovať stavy vodomerov .  

Touto cestou žiadajú tých občanov - odberateľov vody, ktorí majú vodomery na neprístupnom mieste, aby stav  vodomeru opísali a vyvesili

na  viditeľné miesto. Za pochopenie ďakuje  BVS.

 

 

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 8.11.2018 o 13:00 hod.
predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
Novinka
Domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
Akcia
Kačacia pečeň mrazené za 25,00 €/ kg
Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
Kuracie žalúdky mrazené za 2,30 €/kg
Kuracie srdcia mrazené za 2,80 €/kg
Kuracie krky mrazené za 1,40 €/kg
Kuracie prsia supreme mrazené za 6,80 €/kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)
 

 

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 18.10.2018 o 13:00 hod.

                 predávať:
                - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
                - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
                - samostatné kačacie pečienky
                - domáce kurence
                - kuracie diely – podľa dennej nakládky
                - sliepky a kohút
                - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
                  Novinka
                 Domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
                 Akcia
                 Sliepka s drobkami mrazená za 2,60 €/kg
                 Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
                 Morčacie srdcia mrazené za 2,80 €/kg
                 Morčacie žalúdky mrazené za 4,90 €/kg
                 Morčacie pečienky mrazené za 3,50 €/kg
                 Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
                 objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • TJ Družstevník Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v sobotu 13. októbra 2018 o 15.00-tej hodine na domácom ihrisku proti mužstu u Unína.

 

 • Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším pozýva kultúrno-športová komisia v Našej obci Všetkých dôchodcov  na posedenie, kroré sa uskutoční

v sobotu 20. otkóbra o 14.00 hodine v Kulrúrnom dome s bohatým programom: Ako prví vystúpia žiaci Základnej školy s materskou školou ,

potom bude následovať vystúpenie známeho zabávača -spevák  a častý účinkujúci na hudobnej stanici Šláger, pán Franta Uher z Lanžhota.

Počas krátkej prestávky sa bude podávať divinový guláš, zákusky, káva a neelko nápoje.

Ďalej sa múžete tešiť na detský folklórnyy súbor Juránek z Borskéo Svätého Jura. Záverom vystúpi náš Folklórny súbor Záhoráci Smolinčané.

Kultúrno-športová komisia sa teší na účasť Všetkých dôchodcov. 

 

 

 • Spevácky zbor Záhoráci-Smolinčané, Vás srdečne pozývajú na kultúrne podujatie pod názvom Záhoráci-Smolinčané a ich hostia, ktoré sa uskutoční dňa 27.októbra 2018   v Kultúrnom dome Smolinské so začiatkom o 15.00 hodine.V programe sa predstaví hlavný hosť DH Záhorienka s premierou a krstom novej piesne o Smolinskom pod názvom Dva holúbky na zvoničce a ďaľším programom. Ďalej budú účinkovať domáci Záhoráci-Smolinčané,mužský spevácky zbor z Vacenovic a mužský spevácky zbor  z Tynca. Na záver spoločné spievanie všetkých účinkujúcich s doprovodom Záhorienky, zaznie už veľmi známa pieseň Morava nás nedelí, z ktorej sa už stala záhorácko-moravská hymna.Po ukončení programu bude Záhorienka do 19.00 hodiny vyhrávať do tanca. Občerstvenie je zabezpečené. Cena vstupenky je 12,-- eur ,  v ktorej je zahrnutá  aj teplá večera. 
 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov  na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v nedeľu 07.10.2018 o 15-tej hodine   v Šajdíkových Humenciach. Odchod autami bude o 14-tej hodine od obecného úradu.

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 4.10.2018 o 13:00 hod.
  predávať:
  - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
  - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
  - samostatné kačacie pečienky
  - domáce kurence
  - kuracie diely – podľa dennej nakládky
  - sliepky a kohút
  - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
    Novinka
    Domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
   Akcia
   Sliepka s drobkami mrazená za 2,60 €/kg
   Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
   Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
   objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • Oznamujeme občanom, že na dvore obecného úradu sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na netriediteľný odpad. Žiadame občanov, aby odpad vkladali do kontajnerov nie na zem vedľa kontajnerov. Odvoz kontajnerov bude v utorok ráno- 02.10.2018

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v nedeľu 30.09.2018 o 16-tej hodine v Sekuliach, odchod autami bude o 15-tej hodine od obecného úradu. 

 

 • Oznamujem občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej staroslivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 01.septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky čipom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka)

 

 

 • TJ Družstevník Smolinské, pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v nedeľu 16.09.2018 o 16.30 hod v Petrovej Vsi. Odchod autami bude o 15.30 hodine od obecného úradu .

 

 •  TJ Družstevník Smolinské ,pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá v sobotu

         08 .09.2018 o 16.30 hodine na domácom ihrisku proti mužstvu z Koválova.

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 6.9.2018 o 13:30 hod.
  predávať:
  - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
  - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
  - samostatné kačacie pečienky
  - domáce kurence
  - kuracie diely – podľa dennej nakládky
  - sliepky a kohút
  - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
  Novinka
  Domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €
  Akcia
  Kačacie sadlo mrazené za 2,60 €/kg
  Sliepka s drobkami mrazená za 2,60 €/kg
  Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
  Kačica farmárska (nekŕmená) s drobkami mrazená za 2,90€ /kg
  Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
  objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)


   
 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá

        v nedeľu  02.09.2018 o 16.30 hodine v Štefanove. Odchod autami bude o 15.30 hodine od Obecného úradu

 

 • Riaditeľstvo Základnej  školy Šaštín Stráže oznamuje rodičom a žiakom, že otvorenie školského roka 2018/2019

         bude  dňa  03.09.2018 o 8.30 hodine na školskom dvore    (v  prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

 

 • Vedenie Základnej školy s materskou školou Gbely oznamuje žiakom a rodičom, že školský rok 2018/2019 začína v pondelok 03.09.2018 o 8.00 hodine v triedach základnej školy. Autobus ráno zo Smolinského odchádza o 7.30 hodine , naspäť pôjde poobede o 14.10 hodine z Gbiel.

 

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Smolinské oznamuje žiakom školy, že slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 03.septembra 2018 o 9.00 hodine pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia

         vo  vestibule budovy. Žiaci si prinesú tašky až v utorok .

 •  
 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá

        v sobotu 25. 08.2018 o 17.00 hodine na domácom futbalovom štadióne proti mužstvu z Rovenska.

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý odohrá

          v nedeľu 19.08.2018 o 17-tej hodine v Kunove, odchod autami bude o 16-tej hodine od obecného úradu.

 

 • Vážení občania, v nasledujúcich dňoch Vás vo Vašich domácnostiach, navštívia zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti

           za účelom revízneho auditu a zistenia záujmu. Podľa vyhlášky by mal mať každý obytný dom revíziu všetkých plynových a elektrických zariadení

          v intervale každé tri až päť rokov.

           Zamestnanci spoločnosti sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902 96 96 86.

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas, ktorý odohrá v sobotu 11.08.2018 o 17-tej hodine
 • na domácom futbalovom ihrisku proti mužsvu z Hradišťa pod Vrátnom.

 

 • Klub dôchodcov pripravuje zájazd na termálne kúpalisko do Veľkého Mederu, dňa 08.08.2018 t.j. v stredu.Prihlásiť sa môžete u členov klubu.

          Môžu sa proihlásiť aj nečlenovi klubu. Záloha 10,00 € pri prihlásení, prihlasovať sa môžete do nedele 05. 08.2018.

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva, ktorý sa odohrá v nedeľu 05.08.2018 o 17-tej hodine

          v Čároch,odchod autami bude o 16-tej hodine od Obecného úradu

 

 

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 2.8.2018 o 13:00 hod.


predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
Akcia
Kačica kŕmená s drobkami mrazená 2. trieda za 4,00 €/kg
Kačacie prsia mrazené za 8,00 €/kg
Kačacie sadlo mrazené za 2,60 €/kg
Kura farmárske mrazené za 2,20€ /kg
Sliepka s drobkami mrazená za 2,60 €/kg
Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
Kačica farmárska (nekŕmená) s pečienkou a drobkami mrazená za 2,90€ /kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 

Hodvý víkend začnú 21.7. starí páni:pivari o 16:00 večer o 20:00 začne hodová zábava s bohatou tombolou do tanca hrá skupina Grafic.V nedelu hrá A-mužstvo Smolinské:Spartak Stráže o 16:00.

 

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 19.7.2018 o 13:00 hod.

predávať:
- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
Akcia
Kačica kŕmená s drobkami mrazená 2. trieda za 4,00 €/kg
Kačacie prsia mrazené za 8,00 €/kg
Kačacie sadlo mrazené za 2,60 €/kg
Kura farmárske mrazené za 2,20€ /kg
Sliepka s drobkami mrazená za 2,60 €/kg
Morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg
Kačica farmárska (nekŕmená) s pečienkou a drobkami mrazená za 2,90€ /kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 •   Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.06.2018, 28.06.2018 a 29.06.2018 bude obecný úrad  v obci z dôvodu školenia pracovníkov        zatvorený.    

 


 • Kultúrno - športová komisia pozýva všetkých na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 30.6.2018 od 14.00 hod. na futbalovom ihrisku Smolinské.

          Sú pre vás pripravené mnohé atrakcie: skákací hrad, bublinkovač, rodeo býk, detský svet, jazda na štvorkolkách, súťaže. O 14.30 hod. vystúpi          kúzelník, o 17.00 hod. kynologický klub Smolinské, 17.45 hod. budú mať naši hasiči pripravenú penu na vybláznenie a po 18.00 hod. sa bude žrebovať tombola. Potom bude nasledovať diskotéka nielen pre deti. Je pripravené občerstvenie /guláš, hranolky, nápoje a iné/. Tešíme sa na vás.

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na  posledné majstrovské futbalové zápasy tejto sezóny, ktoré odohrá nasledovne:

          Žiaci budú  hrať  v sobotu 16.06.  o 17-tej hodine na domácom ihrisku proti žiakom s Cerovej.

         A mužstvo hrá taktiež na domácom ihrisku v nedeľu 17.06. o 17-tej hodine proti  A mužstvu zo Smrdák.

 

 • EUROTRADE – SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy do firmy :

 

          Novares v Trnave  na pozíciu:

 • Operátor výroby – jednoduchá práca v stoji, výroba  interiérových a exteriérových plastových systémov do automobilov
 • 3 zmenná prevádzka – 8 hod. zmeny
 • Platové podmienky 650€ brutto + 150€ príplatky, stravné lístky
 • Doprava zabezpečená v rámci TT

Ak máte záujem o pracovnú ponuku môžete sa informovať telefonicky  na čísle :            

    0905-594-302, 0948-420-850, 0915-572-185

 

 

 

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrá nasledovne:

Žiaci budú  hrať v sobotu 09.06.  2018 o 17-tej hodine na Cerovej, odchod autami bude o 15.30 od obecného úradu.

A mužstvo hrá  v nedeľu 10.06.2018 o 17-tej hodine v Šajdíkových Humenciach, odchod autobusu bude o 16-tej hodine od obecného
úradu.

 

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 7.6.2018 o 13:00 hod
predávať

- vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
- morčacie prsia, stehná, krídla a krky
Novinka
- kačica farmárska s drobkami za 4,70€ /kg
Akcia
Kuracie chrbty mrazené za 1,50€ /kg
Kuracie žalúdky mrazené za 2,30€ /kg
Kuracie krky mrazené za 1,40€ /kg
Kačacie sádlo mrazené za 2,60€ /kg
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrá nasledovne:

           Žiaci budú hrať v sobotu 2.6.2018 o 17-tej hodine na domácom štadióne proti žiakom z Mokrého Hája.

          A mužstvo hrá v nedeľu  3.6.2018 o 17-tej hodine proti lídrovi tabuľky TJ Sobotište.

 

 

 

 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 24.5.2018 o 13:00 hod.

          predávať:
         - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami
         - kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
         - samostatné kačacie pečienky
         - domáce kurence
         - kuracie diely – podľa dennej nakládky
         - sliepky a kohút
         - morčacie prsia, stehná, krídla a krky
         Novinka
        - kačica farmárska s drobkami za 4,70€ /kg
        Akcia
        Kuracie chrbty mrazené za 1,50€ /kg
       Kuracie žalúdky mrazené za 2,30€ /kg
       Kuracie krky mrazené za 1,40€ /kg
       Kačacie sádlo mrazené za 2,60€
       Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
       objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)

 

 • TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrá nasledovne:

          Žiaci budú  hrať  v sobotu 26.05.  o 10-tej hodine v Sobotišti, odchod autami bude o 08.45  od obecného úradu.

        A mužstvo hrá  v nedeľu 27.05. o 17-tej hodine derby zápas v Čároch, odchod autobusu bude o 16-tej hodine od obecného
        úradu.

 

 

 

 

 

 • Autoškola JUNEK, Vás ktorí chcete získať vodičské oprávnenie pozýva na zahájenie nového kurzu vodičov, ktorý sa uskutoční v piatok

          25.05.2018 o 16.00 hodine   v priestoroch Kultúrneho domu Gbely:

        Ponúkame: všetky učebné pomôcky, jazdy v mieste bydliska, možnosť úhrady na splátky.

        Prihlásiť sa môžete osobne v piatok 25.05.2018 o 16.00 hodine, alebo na tel. č. 0903 432 501. 

 

 

 •   TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva , ktorý odohrá v nedeľu

           20.mája o 17-tej hodine v Petrovej Vsi, odchod autobusu bude o 16.15 od obecného úradu.
 

 


         .TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrá nasledovne:

         Žiaci budú  hrať v sobotu 12.05.2018  o 13-tej hodine v Kopčanoch, odchod autami bude o 12-tej hodine od obecného úradu.

         Pivari budú hrať v nedeľu 13.05.2018 o 13.30 hodine  proti mužstvi z Jozefova.

         A mužstvo hrá  v nedeľu 13.05.2018 o 17-tej hodine  na domácom štadióne proti A mužstvu z Letničia.

 

 • Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že v piatok 04.05.2018 , sobotu 06.05.2018 a v pondelok 07.05.2018 bude opisovať stavy elektromerov od všetkých dovávateľov elektrickej energie. Odberatelia. ktorí majú elektromery na neprístupmnom mieste, nech stav opíšu a vyvesia na viditeľné miesto.
   

 

 • Bitúnok Gajary oznamuje občanom, že každý útorok v čase od 10.15 hod. na dvore obecného úradu ponúka mäso a mäsové výrobky.


 

 • TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa : 10.05.2018 o 13.00 hodine.

 
predávať:
 
- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami
- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky
- samostatné kačacie pečienky
- domáce kurence
- kuracie diely – podľa dennej nakládky
- sliepky a kohút
-morčacie prsia, stehná, krídla a krky
-kačica farnárska s drobkami

-kačacie krídla mrazené

-morčacie prsia mrazené

-kačacia polievková zmes

 
Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút, predaj sa uskutoční na dvore Obecného úradu
 
                        objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce)
  

 • Správca pohrebiska v Obci Smolinské oznamuje nájomcom hrobových miest , ktorí nemajú zaplatený  poplatok za hrobové miesto na roky 2016-2020 , že úhradu môžu urobiť na číslo účtu: SK 95 0200 0000 0000 1262 6182      VS 2016 a do poznámky

           uviesť číslo hrobového miesta, ako je uvedená v nájomnej zmluve

         Poplatok na roky 2016-2020 obecné zastupiteľstvo schválilo vo výške:  jenohrob :      3,50€

                                                                                                                          dvojhrob:        7,00€

                                                                                                                          detský hrob:   2,00€

 

         Žiadame tých nájomcov hrobových miest, ktorí majú pochybnosti či majú vykonanú úhradu za hrobové mieso, aby sa telefonicky   obrátili  na pracovníčku Obce  tel. 034/6542187, ktorá im podá informácie o ich úhrade poprípade  neúhrade hrobového miesta na roky 2016-2020. Zároveň upozorňujeme nájomcov hrobových miest, aby si skontrolovali náhrobné kamene, aby neboli popráskané, poškodenné  a mohli by svojím poškodením ohroziť návštevníkov cintorína . 

Dávame na vedomie nájomcom hrobových miest, že budeme zverejňovať kosenie cintorína, vždy pripísaním dátumu kosenia v tomto ozname:

-24.04.2018 kosenie cintorína

-22.05.2018 kosenie cintorína

-19.06.2018 kosenie cintorína

-17.07.2018 kosenie cintorína

-13.08.2018 kosenie cintorína

 

 

Za pochopenie ďakujeme

 •  


Kominárske protipožiarne družstvo Gbely Vám oznamuje, že od utorka 27. marca 2018 bude v našej obci vykonávať kontrolu

a čistenie komínov,dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. O tomto následne vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu. Viac informácií na tel čísle 0948536256.

 

TJ Družstevník Smolinské pozýva svojich fanúšikov na majstrovský futbalový zápas A mužstva , ktorý odohrá v nedeľu

06.mája o 10-tej  hodine v Hradišti pod Vrátnom, odchod autami bude o 08.30 od obecného úradu.

 

Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok